Skip to main content

Toimintaterapiaa isolla sydämellä!

Toimintaterapia Kippi tarjoaa toimintaterapiaa ja sensorisen integraation terapiaa lapsille Päijät-Hämeessä.

Toimintaterapia Kippi on Kelan palveluntuottaja koko Päijät-Hämeen alueella. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa, jolloin Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Terapia voi toteutua myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, PHHYKY:n palvelusetelillä, lastenpsykiatrian maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

Toimintaterapian tarve perustuu huolelliseen toimintaterapia-arviointiin. Terapiassa toimitaan yhteistyössä kodin, lapsen muun toimintaympäristön ja lapsen hoitoon osallistuvien terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Toimintaterapia toteutetaan lapsen tarpeiden mukaisesti Kipin toimitilalla tai lapsen omassa ympäristössä.

Toimintaterapia Kipissä on monipuoliseen leikkiin soveltuvat ja lasta innostavat tilat ja välineistö (keinuja, puolapuita, pallomeri, mahalautamäki jne.), odotustila ja asiakas-wc. Tiloissa ei ole ollut eläimiä.

banner image
Scroll Down
kids painting

 

 

associate

Mikäli toimintaterapian mahdollisuudet kiinnostavat sinua, ota yhteyttä.

Back to top of page